Våra tjänster

Sunda Fönster - Om ni också vill ha samma effekt som 3-glasfönster

 

Vi erbjuder

Sunda fönster har kompetens för att ge era tvåglasfönster en likvärdig isolering som ett treglasfönster ger. 

Vi hjälper såväl privatpersoner med företag med de fönster som ni önskar isolera och därmed få den önskade effekten av lägre energiförbrukning.

Ring oss så kommer vi till er och gör en snabb installation av vår produkt vilket omedelbart kommer att ge resultat genom minskad värmekostnad.

 

Enligt kostandsberäkningar ligger återbetalningstiden på 2 år. Detta kan variera beroende på husets och beskaffenheten på fönstren. 

 

Mätningen nedan visar hur stor skillnaden blir när ett fönster återgärdas enligt vår metod. Temperaturen på fönsterbrädan blir 3,6 grader högre på grund av en bättre isolering.

 

 

 

 

Fördelar

 • Kostnadseffektivt 
 • Reducerad värme/ energikonsumtion.
 • Snabb och smidig montering.
 • Minskar buller utifrån.
 • Ingen imma på badrumsfönstren.
 • Svalare klimat under sommaren då fönstren släpper in mindre värme från utsidan.
 • Förhöjd säkerhet vid eventuellt inbrott, vår produkt är mycket stark.
 • Ni kan behålla era gamla fina fönster och behöver ej byta om ni önskar få ett välisolerat fönster. Man kan lätt återställa ett fönster till ursprunget.
 • Möjlighet till rotavdrag.
 • Värdeökning på fastigheten.              
 • Miljövänligt och mindre resurs-krävande jämfört med fram-ställningen av treglas-fönster.

Ring oss nu

 

 

 

 

Grattis Johan Andersson, vinnare i augustitävlingen.